Tedarikçi Paneli

Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)
urunler_01 urunler_02
urunler_04
urunler_03
urunler
fotografgalerisi1
referanslar
sertifikalar
sertifikabanner
Kalite Politikası
  • Kalite yönetim sisteminin ?artlar?n?, mü?terilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini kar??layabilecek ?ekilde tan?mlamak, uygulamak ve etkinli?ini sürekli iyile?tirmek,
  • Mü?terilerimizin istedi?i zamanda, istedi?i ürünü sunarak güvenlerini kazanmak,
  • Üretim verimlili?imizi artt?rmak,
  • Maliyetlerimizi uygun seviyelerde tutarak, rekabet avantaj? sa?lamak,
  • Güvenli ve emniyetli bir ortam sa?layarak çal??anlar?m?z ve mü?terilerimiz için risk olu?mas?n? önlemek,
  • Tedarikçilerimizin mü?teri ihtiyaç ve beklentilerini kar??layacak ?ekilde girdileri temin etmesini sa?lamak.
 
SKE Kalıp ve Oto Yan Sanayi Ticaret Ltd.Şti. Copyright 2010