Tedarikçi Paneli

Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)
urunler_01 urunler_02
urunler_04
urunler_03
urunler
fotografgalerisi1
referanslar
sertifikalar
sertifikabanner
Hakkımızda

Kurulu? y?l? 1978 olan ?irketimizin, otomotiv sektöründeki geli?ime ba?l? olarak 1996 y?l?nda firma yeniden yap?lanarak Ltd.?ti. ad?n? alm??t?r.

1998 y?l?nda yap?lan teknolojik yat?r?mlarla birlikte 3000 m2 alanda Otomotiv Yan Sanayi sektöründe yerini alm??t?r.

30 y?ll?k geçmi?i ile kurumsalla?ma yolunda büyük ad?mlar atan SKE, otomotiv sanayilerinin beklentilerini kar??lamak için çe?itli giri?imlerde bulunmu? ve 2000 y?l?nda 3000 m2 lik ikinci yerini açm??t?r.

Geli?imin en güzel örnekleri olan ?irketimizin 2006 y?l?nda i?yerlerini birle?tirerek Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesinde 10.000 m2 kendisine ait yeni tesise ta??n?lm??, gerek makine park?, gerekse di?er çal??ma alanlar?n?n konumlar?, i? potansiyelinin geli?mesine öncülük edecek ?ekilde planlanm??t?r.

ISO 9001:2008, ISO TS 16949:2009 kalite yönetim sistemi ve EN ISO 3834-2:2005, DIN EN 15085-2:2007 demiryolu kaynak standart? belgelerine sahip olan firmam?z TS EN ISO 14001 ve TS 18001 belgesi çal??malar?na devam etmektedir.

200 ki?ilik çal??an? ile fabrikam?z y?ll?k 10.000 ton sac i?leme kapasitesine sahiptir.

Vergi Dairesi / No : 764 002 9496 / ERTU?RULGAZ?
Ticaret Sicil Numaras? : 33630
Ünvan? : SKE Kal?p ve Oto Yan Sanayi Ticaret Limited ?irketi
??letmenin Merkezi : Nilüfer / BURSA
Taahhüt Edilen Sermaye Miktar? : 2.200.000,00 TL
Ödenen Sermaye Miktar? : 2.200.000,00 TL
Web Sitesi : http://www.skegrup.com.tr
Email : Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
 
SKE Kalıp ve Oto Yan Sanayi Ticaret Ltd.Şti. Copyright 2010